Plaza

Podrška u promociji kulture

Podrška u promociji kulture

Nov 19 2020 10:45 PM

Podrška u promociji kulture i umjetnosti, kao i umjetnika u BiH.

Eco Solarni City Light.

Po prvi put u BiH.

Plaza logo